Povinnosti člena

Každý člen Judoclubu Plzeň nebo jeho právní zástupce  je povinen řídit se níže uvedenými povinnostmi člena Judoclubu Plzeň.

1. Registrace do Judoclubu Plzeň

  • Nezletilého člena musí zaregistrovat jeho právní zástupce.
  • Údaje v registru musí být platné a úplné (rod. číslo, foto pasového formátu  a další údaje uvedené ve formuláři).
Členství v klubu vzniká zaregistrováním uchazeče a zaplacením členských příspěvků.
Pokud uchazeč o členství v klubu nebo jeho právní zástupce registraci neučiní, není tento uchazeč o členství členem  klubu, není  pojištěn proti úrazu a nemůže se zúčastňovat tréninků a startovat na soutěžích.

2. Lékařské prohlídky

Každý aktivní člen je povinen řídit se směrnicí ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu.
Směrnice je umístěna na stránkách:

www.judoclubplzen.cz

www.czechjudo.org

Ze směrnice ČSJu  o zdravotní způsobilostí:
  • Každý nový člen klubu je povinen zajistit si vstupní lékařskou prohlídku předepsanou pro školní TV a sport u dětského,  případně praktického lékaře. Za naplnění této povinnosti je u nezletilého člena zodpovědný jeho právní zástupce.
  • Každý rok, ne v intervalu delším 12ti měsíců, musí každý aktivní člen absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku u svého dětského nebo praktického lékaře.
  • Každý člen zařazený do sportovního gymnázia nebo sportovního centra mládeže musí každý rok absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku u tělovýchovného lékaře.
  • Každý člen startující ve vyšších kategoriích je povinen absolvovat mimořádnou lékařskou prohlídku u tělovýchovného lékaře za účelem startu ve vyšších věkových kategoriích.

3. Členské příspěvky

  • Každý aktivní člen klubu je povinen platit členské příspěvky
  • Výši členských příspěvků každoročně stanovuje výbor klubu.