Lékařské prohlídky

Každý aktivní člen, sportovec, nebo jeho právní zástupce zodpovídá za zajištění platné lékařské prohlídky ne starší 1 roku.

Je povinen řídit se směrnicí ČSJu (Český svaz judo) o zdravotní způsobilostí aktivních členů  ČSJu

Ze směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti, lékařských prohlídkách vyjímáme:

Každý aktivní člen, který není vrcholovým sportovcem nebo žákem zařazeným do sportovních škol má povinnost, v případě nemožnosti absolvování lékařské prohlídky dle požadavků vyhlášky č.391/2013 Sb.,zajistit si alespoň prohlídku předepsanou pro školní tělesnou výchovu  a sport (nikoliv sportovní prohlídku u sportovního lékaře).

Protože vydavatel výše citované vyhlášky organizačně nezajistil dostatečně možnost jejího plnění (nevyhovující kapacita tělovýchovných lékařů) doporučujeme našim členům zajistit si prohlídku předepsanou pro školní TV a sport (nezmiňovat, že jde o prohlídku na JUDO) u dětského nebo praktického lékaře.

Členové sportovního centra mládeže a studenti sportovního gymnázia musí mít platnou lékařskou prohlídku od tělovýchovného lékaře.

Více o směrnici o zdravotní způsobilosti zde:

Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu