Etika a filozofie juda

Filosofická zásada EJU – Evropské unie juda

Judo je ve výchovně vzdělávací systém, který zavedl japonský ministr školství a zakladatel juda Jigoro Kano v 19. století  do školních osnov.  Dnes je judo součástí školních osnov i v dalších zemích.

Judo se úspěšně rozšířilo do celého světa. Na olympijských hrách v Londýně 2012 bylo judo podle počtu zúčastněných zemích 3. nejrozšířenějším sportem po atletice a plavání.

Judo je výchovně vzdělávací systém harmonicky rozvíjející ducha i tělo. Kromě požadavku na rozvoj duševní sílyvychází z filozofických koncepcí

 • V povolnosti je síla
 • Bouře duby vyvrací, zatímco rákos jen ohýbá
 • Ustup, jsi-li tlačen, postup, jsi-li tažen
Etika juda a morálka judisty je vyjádřena v níže vedených zásadách
 • Zdvořilost – respektovat druhé
 • Odvaha – poctivé jednání
 • Upřímnost – znamená říci, co si člověk myslí
 • Čest – dodržet dané slovo
 • Skromnost – znamená nevynášet sama sebe do nebe
 • Respekt – bez něho není důvěry
 • Sebeovládání – znamená udržet na uzdě svůj hněv
 • Přátelství – je nejčistší z lidských citů
 • Pozdrav – je vyjádřením přátelství při vstupu do tělocvičny a odchodu z ní kamarádům, soupeřům, trenérům, při zahájení a skončení tréninku