Členské příspěvky

Platby členských příspěvků judo pro rok 2018

Pro placení členské příspěvků na kalendářní rok 2018 máme vytvořen nový systém úhrady. Kromě variabilního smbolu, který je podle místa tréninnků, se uvádí ještě specifický symbol (ID číslo, které má každý člen uvedeno na identifikační kartě). Do poznámky uvádějte jméno dítěte. Informace u trenérů. Členský příspěvek zůstává stejný ve výši  3000. – Kč.

Příspěvky na další kalendářní rok se platí vždy v říjnu/listopadu.

Členské příspěvky plaťte bankovním převodem na číslo účtu: 1019210141/6100

Variabilní symbol, viz níže:

Variabilní symbol (v.s.)

Žáci trénující na 31. ZŠ (trenéři Dědeček, Úbl, Rubáš) v s. 3118
Žáci trénující na SG (trenéři Buriánek, Mráz, Šimsa) v. s. 5618
Žáci trénující na ZČU (trenéři Buriánek) v. s. 818
Žáci trénující na 7. ZŠ (trenér Lerach) v s. 718
Ostatní členové v. s. 11118