Členské příspěvky

Platby členských příspěvků judo pro rok 2019

Pro placení členské příspěvků na kalendářní rok 2019 máme vytvořen nový systém úhrady. Kromě variabilního smbolu, který je podle místa tréninnků, se uvádí ještě specifický symbol (ID číslo, které má každý člen uvedeno na identifikační kartě). Do poznámky uvádějte jméno dítěte. Informace u trenérů. Členský příspěvek zůstává stejný ve výši  3000. – Kč.

Příspěvky na další kalendářní rok se platí vždy v říjnu/listopadu.

Členské příspěvky plaťte bankovním převodem na číslo účtu: 1019210141/6100

Variabilní symbol, viz níže:

Variabilní symbol (v.s.)

 

Skupina SCM, SG, SPS (trenéři – Dědeček, Šimsa, Dolejš) v s. 5619
Žáci  trénující PO a ST na 31. ZŠ (trenéři – Rubáš, Sosnová) v s. 3119
Začátečníci ÚT a ČT od 15:30 – 16:30 trénující na 31. ZŠ (trenéři – Úbl, Čistá, Lerach, Buriánek) v s. 1530
Žáci ÚT a ČT od 16:30 – 17:30 trénující na 31. ZŠ (trenéři – Úbl, Čistá, Lerach, Buriánek) v. s. 1630
Žáci ÚT, ST, ČT od 17:00 – 18:30 trénující na SG (trenéři – Mráz, Weidl, Dědeček) v. s. 1719
Žáci trénující na 7. ZŠ (trenér – Zahradník) v s. 719
Ostatní členové v. s. 11119