Členské příspěvky

Platby členských příspěvků judo pro rok 2017

Pro všechny členy Judoclubu Plzeň jsou členské příspěvky na kalendářní rok stanoveny na výši  3000. – Kč.

Příspěvky na další kalendářní rok se platí vždy v říjnu.

Členské příspěvky plaťte bankovním převodem na číslo účtu: 1019210141/6100

Ve zprávě pro příjemce uveďte: Příjmení a jméno člena, variabilní symbol, viz níže:

Variabilní symbol (v.s.)

Žáci trénující na 31. ZŠ (trenéři Dědeček, Úbl, Rubáš) v s. 3117
Žáci trénující na SG (trenéři Buriánek, Mráz, Šimsa) v. s. 2817
Žáci trénující na ZČU (trenéři Buriánek) v. s. 817
Žáci trénující na 7. ZŠ (trenér Lerach) v s. 717
Ostatní členové v. s. 11117