Registrace

Judoclub Plzeň

Vyplněním této přihlášky odešlete do vybraného klubu povinné evidenční údaje, které budou předány administrátorovi klubu, jež tyto data spravuje.

Tato data jsou viditelná pouze pro jmenovaného administrátora oddílu/klubu a administrátora Českého svazu juda.

Pro vyplnění si připravte tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození + rodné číslo
  • Bydliště
  • Telefon (v případě dětí do 18-ti let na zákonného zástupce)
  • Email (v případě dětí do 18-ti let na zákonného zástupce)
  • Fotografii  – stačí vyfotit na telefon a ve formátu jpg vložit jako přílohu.

V centrální evidenci Českého svazu juda jsou zveřejněna pouze tato data:

  • Jméno a příjmení
  • Město
  • Klub
  • Získané kvalifikace (pásek, trenérské a rozhodcovské třídy)

Ostatní data jsou viditelná pouze pro jmenovaného administrátora oddílu/klubu a administrátora Českého svazu juda.

Po vyplnění a odeslání přihlášky se údaje odešlou administrátorovi klubu, který jejich potvrdí a odešle Vám email s informacemi o tréninku, případně další informace.

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb.