Kontrolní komise

Ondřej Mráz

Předseda kontrolní komise

+420 606 791 892


omraz@centrum.cz

Ing. Jiří Beneš

Člen kontrolní komise


jira.jax@gmail.com

Jan Behenský

Člen kontrolní komise

+420 777 979 126


janbehensky@seznam.cz