JUDOCLUB PLZEŇ, z.s.je spolek, který sdružuje více jak 500 členů, z toho přibližně 300 aktivních. Působí na 5ti místech v Plzni, viz Tréninková střediska (odkaz)

Předmětem spolku je zejména podpora tělovýchovné a sportovní činnosti zaměřenépředevším na mládež, konkrétně pak juda a příbuzných bojových technik, jejich organizace, řízení, propagace, příprava reprezentace České republiky a další s tím související činnosti.

Judo je ve světě velmi rozšířený a oblíbený sport. Je vhodný pro všechny věkové kategorie a obě pohlaví.

Kdo u nás cvičí a trénuje?

 •  Děti předškolního věku
 • Děti školního věku
 • Mládež
 • Dospělí, veteráni
 • Výkonnostní a vrcholoví sportovci

Co pro naše členy pořádáme?

 • Tréninky
 • Soutěže v tuzemsku i v cizině
 • Výcvikové tábory
 • Krátkodobé srazy
 • Letní tábory
 • Společenské akce

Spolupráce se školami

JUDOCLUB PLZEŇ, z.s. velmi úzce spolupracuje se sportovním gymnáziem a s 31. ZŠ. Pro naše členy školního věku mají obě školy připravený rozšířený počet hodin tělesné výchovy..

Studijně a sportovně nadaní členové klubu mají možnost studovat na sportovním gymnáziu, které má vytvořené výborné vzdělávací a sportovní podmínky ke své činnosti, včetně vhodné organizace týdenního rozvrhu.

Absolventi středních škol mají možnost pokračovat v našem sportu i na Západočeské universitě.